Համատեղ խթանել և տարածել նորարարությունը համագործակցության միջոցով՝ հետազոտության, զարգացման, կրթության և ուսուցման մեջ: Ապահովել մի միջավայր, որտեղ մտքերը, հմտությունները և փորձը միավորվում են՝ հարուցելով նոր գաղափարներ և հմտություններ:

Ի՞նչ ենք մենք անում

Երաշխավորված

UNESCO_logo
International_Youth_Scientific_School
YSMU_logo
Armenian_Indian_Center
commitment to constructive dialogue_logo

Բաժանորդագրություն